Питання до заліку з дисципліни «Всесвітня історія»

 1. Періодизація світового розвитку XX століття.
 2. Визначальні тенденції світового розвитку в 1914 – 1939 роках (економічний, технічний та інтелектуальний процес, революції, національно-визвольні та соціальні рухи, світова війна, розпад імперії, встановлення тоталітарних режимів у ряді країн світу, протистояння демократії тоталітаризму).
 3. Активізація суспільних та політичних рухів. Завершення формування націй.
 4. Національні рухи в Індії та Китаї, їх боротьба за національне самовизначення, економічну самостійність і соціальний прогрес.
 5. Особливості модернізаційних процесів в Японії.
 6. Загальна характеристика політичного та соціально-економічного розвитку країн Латинської Америки.
 7. Початок Першої світової.
 8. Компанії 1915 – 1916 років.
 9. Брусиловський прорив.
 10. Події 1917-1918 років.
 11. Вплив революції в Росії на хід війни.
 12. Вступ у війну США.
 13. Революційні події в Німеччині та розпад Австро-Угорщини.
 14. Закінчення війни. Комп'єнське перемир'я.
 15. Паризька конференція 1919 року. "Українське" питання на конференції.
 16. Версальський договір. Утворення Ліги Націй.
 17. Зміна статусу провідних країн світу після Першої світової.
 18. США (період «проспериті», «Велика депресія», «Новий курс» Ф. Рузвельта).
 19. Великобританія (діяльність лейбористських та консервативних урядів).
 20. Франція (період стабілізації (1924 – 1929), політика уряду Народного фронту).
 21. Нацизм в Німеччині.
 22. Фашизація Італії.
 23. Диктатура Ф. Франко в Іспанії.
 24. Російська революція 1917 року, її причини та початок.
 25. Громадянська війна в Росії: причини, найголовніші події, наслідки.
 26. Політика «Воєнного комунізму» та НЕП.
 27. Тоталітарний характер сталінського режиму.
 28. Індустріалізація і колективізація.
 29. Польща, встановлення державної незалежності.
 30. Ю. Пілсудський. Режим «санації» (оздоровлення).
 31. Утворення Чехословаччини.
 32. Революція 1918 р. в Угорщині.
 33. Угорщина за режиму М. Горті.
 34. Становище Румунії після Першої світової війни.
 35. Анексія Бессарабії й Буковини.
 36. Болгарія. Революційний рух 1918 – 1919 років.
 37. Болгарія у другій половині 30-х років.
 38. Утворення Королівства сербів, хорватів і словенців.
 39. Комуністичний рух. Утворення, цілі й тактика комуністичних партій.
 40. Фашизм і націонал-соціалізм (націоналізм). Походження, ідейні засади й соціальна база італійського фашизму та німецького націонал-соціалізму.
 41. Робітничий і соціалістичний рух. Роль профспілок після Першої світової війни.
 42. Тоталітаризм, передумови виникнення тоталітарних систем.
 43. Наслідки Першої світової війни для Японії. Мілітаризація країни.
 44. Китай. "Рух 4-го травня". Сунь Ятсен. Революційні події 1925 – 1927 років.
 45. Індія. Національно-визвольний рух після Першої світової війни. М. Ганді.
 46. Національно-визвольний рух в Індокитаї, Бірмі та Індонезії.
 47. Країни. Середнього і Близького Сходу.
 48. Здобуття незалежності Афганістаном.
 49. Іран у міжвоєнний період. Реза-хан.
 50. Революція в Туреччині. Ататюрк.
 51. Арабський світ.
 52. Палестинська проблема.
 53. Національно-визвольний рух в Північній Африці.
 54. Здобуття незалежності Єгиптом.
 55. Країни й території Тропічної і Південної Африки.
 56. Країни Латинської Америки. Особливості економічних і політичних процесів у регіоні.
 57. Виникнення двох вогнищ війни. Вісь: Берлін-Рим-Токіо. Політика умиротворення агресорів.
 58. Причини, характер та періодизація Другої світової війни. Напад Німеччини на Польщу.
 59. Воєнні дії в середині 1941 – 1942 років. Напад Німеччини на СРСР.
 60. Створення антигітлерівської коаліції. Перебіг подій на радянсько-німецькому фронті.
 61. Воєнні дії у 1944 році.
 62. Внутрішнє становище та життя населення у США, Великобританії, Франції, СРСР, Німеччині та Японії.
 63. Завершення та підсумки війни.
 64. Створення ООН. Формування військово-політичних блоків.
 65. США у 1945 – 1960 рр. Зміцнення міжнародного статусу внаслідок Другої світової.
 66. Особливості економічного розвитку США у 60 – 70 рр.
 67. Президентство Р. Рейгана, "Рейганоміка", зовнішньополітична стратегія.
 68. Економічне піднесення 80 – 90-х років.
 69. Політичний курс Б. Клінтона.
 70. Політичний курс Дж. Буша.
 71. Українсько-американські відносини.
 72. Канада. Політика ліберальної та консервативної партії після Другої світової війни. Проблема Квебеку.
 73. План Маршала та відбудова економіки.
 74. Європейська інтеграція у другій половині XX – на початку XXI ст. Участь України в інтеграційних європейських процесах.
 75. Ліквідація Британської колоніальної імперії. "Тетчеризм". Українсько-британські відносини.
 76. Ш. де Голль. Травневі події 1968 р. Зовнішньополітична доктрина Франції.
 77. Франція наприкінці XX – на початку XXI ст. Взаємини Франції з Україною.
 78. Розкол на ФРН і НДР.
 79. Західнонімецьке "економічне диво". Об'єднання Німеччини.
 80. Економічні і соціальні здобутки та проблеми 90-х років. Українсько-німецькі відносини.
 81. Італія. Політична боротьба в країні після визволення. Проголошення республіки.
 82. Смерть Й. Сталіна і боротьба за владу в середині верхівки компартії.
 83. Відлига (1953 – 1964). Спроби економічних реформ.
 84. Роки "застою"(1964 – 1985). «Косигінська» реформа та її результати.
 85. Суспільно-політичне життя. Дисидентський рух. Зовнішня політика.
 86. Перебудова та розпад СРСР (1985 – 1991).
 87. Росія у 1991 – 2001 рр. Перехід до ринкової економіки. Українсько-російські відносини.
 88. Передумови і причини революцій, їх характер, спільні риси та особливості. Встановлення демократичного ладу в східноєвропейських країнах.
 89. Польща. Встановлення комуністичного режиму та ставлення народу до нього.
 90. Становище українського населення в Польщі.
 91. Чеська та Словацька республіки. Події 1968 року.
 92. "Оксамитова" революція 1989 року, відновлення демократичного ладу. Відносини з Україною.
 93. Угорщина. Встановлення комуністичного режиму. Режим Я. Кадара.
 94. Революційні перетворення 1988 – 1990 років. Українсько-угорські відносини.
 95. Румунія. Правління Н. Чаушеску.
 96. Революція 1989 року, крах тоталітарного режиму. Українсько-румунські відносини.
 97. Болгарія. Ліквідація монархії. Правління Т. Живкова.
 98. Комуністи при владі в Югославії. Й. Броз Тіто.
 99. Українці в південнослов'янських державах.
 100. Прискорення розвитку латиноамериканських країн після війни.
 101. Країни «великої четвірки». Військові перевороти та диктаторські режими.
 102. Розпад колоніальної системи. Етапи деколонізації.
 103. Міжнародні об'єднання країн Азії та Африки.
 104. Відносини України з державами Азії та Африки.
 105. Японське економічне диво.
 106. Проголошення КНР. Культ особи Мао Цзе-дуна.
 107. Реформи Ден Сяо-піна. КНР на міжнародній арені.
 108. Індія Перемога народів Індії у боротьбі за незалежність. Курс Дж. Неру у внутрішній і зовнішній політиці.
 109. Уряд Індіри Ганді. Розвиток Індії у 80 – 90 -х роках.
 110. Американо-в'єтнамська війна.
 111. Країни Близького і Середнього Сходу.
 112. Виникнення і загострення близькосхідної проблеми.
 113. Початок «холодної війни».
 114. Спроби повороту від «холодної війни» до співробітництва (друга половина 50-х – 60-х років).
 115. Наради з питань безпеки та співробітництва в Європі.
 116. Кінець "холодної війни" (друга половина 80-х – 2001 рр.) Перехід від конфронтації до співробітництва в міжнародній політиці.
 117. Загальна характеристика напрямів розвитку культури у XX ст.
 118. Загальна характеристика глобальних проблем сучасності та шляхи подолання екологічної, демографічної, соціально-економічних проблем людства, проблеми збереження енергоресурсів.