Питання до іспиту з основ філософських знань 

 1. Загальне поняття світогляду та його види.
 2. 2. Еволюція філософського світогляду.
 3. 3. Предмет філософії, її основні функції.
 4. 4. Філософське знання, його структура і типи.
 5. 5. Свідомість людини.
 6. 6. Методи філософії.
 7. 7. Загальне поняття онтології. Буття і небуття.
 8. 8. Свідомість і мова.
 9. 9. Поняття та сутність релігії.
 10. 10. Поняття релігієзнавства.
 11. 11. Структура та головні функції релігії.
 12. 12. Еволюція та типи релігій.
 13. 13. Історичні передумови виникнення християнства.
 14. 14. Особливості християнського культу.
 15. 15. Християнство в Україні.
 16. Діалектика – теорія і метод.
 17. 17. Діалектика і метафізика.
 18. 18. Діалектична концепція природи та сутності світу.
 19. Поняття феноменології як новітньої онтології духу.
 20. 20. Два основних поняття феноменології, що протистоять одне одному.
 21. 21. Проблема свідомості у філософії.
 22. Стародавня філософія як колиска всіх наступних видів філософії.
 23. 23. Проблема позбавлення людини від страждань у філософії Стародавньої Індії та Китаю.
 24. 24. Охарактеризуйте даршани, санкх’я, ньяя, вайшешика.
 25. Роль упанішад у формуванні індійської філософії. Труднощі у досягненні нірвани.
 26. 26. Дайте характеристику конфуціанству. В чому полягає принцип у-вей”.
 27. 27. Принципи та ідеї філософії Нового часу.
 28. Нові завдання філософії Бекона.
 29. 29. Розкрийте поняття дедукції.
 30. 30. Новий філософський ідеал у філософії Просвітництва.
 31. Основні філософські погляди Рене Декарта. Теорія суспільного договору і натуралізм.
 32. 32. Універсальний декартівський сумнів.
 33. 33. Схарактеризуйте німецьку класичну філософію.
 34. Найвидатніші представники позитивізму та їх філософські погляди.
 35. 35. Дайте характеристику ірраціоналізму.
 36. 36. Основні тенденції філософії ХІХ ст.
 37. 37. Схарактеризуйте неокантіанство як філософську течію.
 38. 38. Філософські погляди неогегельянців.
 39. 39. Основні тенденції філософії ХХ ст.
 40. Паростки філософських ідей Київської Русі.
 41. 41. Філософські погляди Г.С. Сковороди.
 42. 42. Філософія професорів Києво-Могилянської академії.