Щоб завантажити чи переглянути всі лекційні матеріали натисніть >>ТУТ<<


План заняття № ___

Вид заняття: лекція.

Тип заняття: вступна.

Тема: Вступ.

Мета заняття: навчальна: ознайомити студентів із визначальними тенденціями світового розвитку в 1914 – 1939 рр., періодизацією світового історичного розвитку;

виховна: виховувати у студентів високий рівень культури, громадянської відповідальності, усвідомлення себе як активного учасника світового історичного процесу;

розвивальна: сприяти формуванню історичного мислення та наукового світогляду студентів.

Методи: лекція.

Матеріально-технічне забезпечення: зошити, підручники, дошка, карта світу.

Література: основна:

 1. Бердичевський Я. М., Ладиченко Т. В. Всесвітня історія, 11 клас. – К.: Прем’єр, 2001;
 2. Гісем О., Даниленко В., Подобєд А. Всесвітня історія (новітній період 1914 - 1939), підручник для 10 кл. – К.: Ніка-центр, 1999;
 3. Даниленко В. М., Гісем О. В., Подобєд А. О. Всесвітня історія, підручник для 10 кл. – К.: Ніка-центр, 2000;
 4. Дрібниця В., Рубльов О. Всесвітня історія, навчальний посібник для 11 кл. – К.: Фаренгейт, 2000;
 5. Полянський П. Всесвітня історія. – К.: Ґенеза, 2002.

Додаткова:

 1. Бураков Ю. М. та ін. Всесвітня історія, 11 кл. – К.: Ґенеза, 2006;
 2. Відмянський С., Дрібниця В. Всесвітня історія. Навчальний посібник для 10 кл. – К.: Фаренгейт, 2000;
 3. Ладиченко Т. В. Всесвітня історія, 10 клас. – К.: А. С. К., 2000;
 4. Пивовар С., Слісаренко А., Стельмах С. Всесвітня історія. Новітній період 1945 – 1997. – К.: Академія, 1998;
 5. Рошик М. Є. та ін. Всесвітня історія, 10 клас. – К.: Ґенеза, 1998;
 6. Яровий В. І. Новітня історія країн Східної Європи: 40-ві – 90-ті рр. ХХ ст., курс лекцій. – К., 1997.

Структура заняття.

І. Організаційна частина.

 • Актуалізація опорних знань. (5хв.)

Розпочинаючи вивчення курсу «Всесвітня історія» цілком логічним буде почати з вступу. А саме з визначальних тенденцій світового розвитку у 1914 – 1939 рр., періодизації світового розвитку, предмету і завдань історії як науки взагалі.

 • Повідомлення теми, формування мети та основних завдань. (5 хв.)
 • V. Мотивація навчальної діяльності. (10 хв.)
 1. Як ви вважаєте, що є предметом історичної науки?
 2. Яке на вашу думку завдання історії?
 3. Спробуйте дати визначення терміну «періодизація».

V. План заняття.

 1. Визначальні тенденції світового розвитку у 1914 – 1939 рр. (30 хв.)

Внаслідок війни і зростання національно-визвольного руху зникли назавжди імперії в Австро-Угорщині, Туреччині, Німеччині, Росії. На їхніх руїнах інтенсивно йшло утворення нових держав, відбувалася зміна політичного ладу.

Однією із визначальних тенденцій світового розвитку було протистояння демократії й тоталітаризму (від лат. totalitazio – всеосяжний). Ознаки:

 • намагання втілити в життя утопічні ідеї;
 • абсолютний контроль над життям людей у державі;
 • панування єдиної ідеології, заборона опозиції й вільнодумства;
 • сила – головний аргумент, а мета виправдовує засоби;
 • перетворення всієї власності на державну;
 • мілітаризація, централізація та бюрократизація влади;
 • порушення прав та свобод особистості;
 • створення системи всебічного впливу на особистість;
 • домінуюче прагнення поширювати серед інших народів свої ідеали та порядки;
 • культ особи вождя.

Другим важливим явищем у політичній сфері була національна визвольна боротьба народів колоніальних та залежних країн Азії та Африки, які прагнули досягти суверенітету й стати повноправними членами світового товариства.

Економічний розвиток у цей період визначався бурхливим технічним прогресом, який став можливим завдяки використанню геніальних наукових відкриттів (створення Нільсом Бором моделі атома, здійснення реакції поділу ядер урану Енріко Фермі).

В 20 – 30-ті рр. змінилася якість життя людей в цивілізованих країнах. Автомобіль став не розкішшю, а засобом пересування. До побуту людей увійшли такі речі, як електропраска, пральні машини, пилососи, радіоприймачі.

Водночас відбувається модернізація систем озброєння, укріплення військових сил, швидкими темпами здійснюється мілітаризація економіки, особливо у тоталітарних країнах, йде підготовка до війни.

 1. Періодизація світового розвитку. (25 хв.)

1) Перша світова війна (1914 – 1918 рр.).

Виникла внаслідок загострення протиріч між провідними державами світу в економічній, політичній та військовій сферах. Війна розпочалася в Європі, але швидко набула світового характеру, втягнувши у свою орбіту 36 держав з ¾ населення Земля.

2) Період повоєнної нестабільності (1919 – 1923 рр.).

Характеризується змінами в розстановці сил у світі, економічною кризою 1920 – 1921 рр. і, як наслідок, - загостренням соціальних протиріч та зростанням робітничого руху. В міжнародних відносинах панували нестабільність і невизначеність.

3) Період економічної стабілізації (1924 – 1928 рр.).

Характеризується спадом революційного руху, піднесенням економіки, зовнішньополітична стабілізація на основі Версальсько-Вашингтонської системи угод.

4) Період великої депресії (1929 – 1933 рр.).

Криза, що почалася 1929 р. виявилася винятковою за глибиною – промислове виробництво було відкинуте до рівня початку сторіччя, кількість безробітних лише у країнах заходу становила майже 30 млн. чол., тобто 1/5 – 1/3 робочої сили.

5) Період назрівання Другої світової війни (1933 – 1939 рр.).

Налякані розмахом кризи правлячі кола західних країн вдалися до засобів державного регулювання економіки. Ці роки відзначалися розвитком фашистських тенденцій, що було прямим наслідком війни, криз, загострення соціальних проблем.

 1. І. Підведення підсумків. (10 хв.)

Початок ХХ ст.. – це своєрідний Рубікон, коли плин часу прискорився та спресувався настільки, що люди, більша частина життя яких припала на попереднє століття з його відносною розміреністю, були спантеличені можливостями радіо, швидкостями руху не лише автомобілів, потягів чи літаків, а й калейдоскопічною зміною подій. В основу кожної періодизації можна покласти різні чинники: визначні політичні чи воєнні події, зміни політичного устрою, нові явища в економіці, культурі. Найчастіше українські історики дискутують про те, коли розпочався новітній період світової історії: з початком ХХ ст. чи Першої світової війни.

 1. ІІ. Завдання для самостійної роботи. (5 хв.)

1. Бердичевський Я. М., Ладиченко Т. В. Всесвітня історія: 1914 – 1939 рр.: Навч. посібник для 10 кл. – К.: А. С. К., стор. 3 – 9.

2. Полянський П. Б. Всесвітня історія. 1914 – 1939.: Підручник для 10 кл. загальноосвіт. навч. залк. – К.: Ґенеза, 2002, стор. 5 – 8.