Бердянський коледж ТДАТУ – 90 років

на освітянській ниві

Розвиток освіти формує культурне обличчя кожного регіону, культивує ту систему норм і цінностей в суспільстві, яка згодом ідентифікує особистість. Процес модернізації освіти практично триває постійно, і, безумовно, має відповідати конкретним реаліям історичного моменту.

Запорізький край, який раніше звався «Диким полем», до початку ХХ століття пережив багато трансформацій та експериментів з боку імперської влади, але все ж таки залишався потужним сільськогосподарським клондайком.

На сторінках місцевої преси Бердянська у 1921 році була надрукована стаття, автор якої наголошував, що Бердянську вкрай необхідно мати кваліфіковані кадри з виноградарства і садівництва. Рішення проблеми не примусило на себе довго чекати, і на черговому засіданні Бердянського виконавчого комітету було ухвалено проект організації агрошколи з підготовки садівників і виноградарів.

1 жовтня 1924 року рішенням Бердянського Окрвиконкому була створена профшкола виноградарства та садівництва. Агропрофшкола здійснила перший набір учнів на три групи, одна з яких була підготовчою, а строк навчання становив 2 роки. Прийом відбувався за результатами вступних іспитів без врахування раніше отриманої освіти. Першими учнями були в більшості мешканці Бердянського району, які по завершенні навчання вважалися молодшим керівним складом для виноградних господарств.

Бердянська агрошкола проіснувала до 1926 року, згодом була реорганізована указом Наркомзема України. Відтепер, у школі було введено трирічний строк навчання, по завершенні якого випускникам надавалась кваліфікація агротехніка виноградарства і виноробства, окрім того, Райземвідділ зобов’язаний був надати їм робочі місця.

У 1930 році за Постановою Ради Народних комісарів України агропрофшкола була реорганізована у технікум плодовиноградарства, випускники якого отримували кваліфікацію техніка-плодовиноградаря. Також, технікум був закріплений за навчально-виробничим комбінатом «Червоні виногради» (пізніше радгосп «Жовтнева хвиля»).

З 1935 року технікум підпорядковувався безпосередньо Наркомзему України, за технікумом було закріплено учбовий корпус та два гуртожитки. У тому ж році виокремлено земельний фонд у кількості 230 га, як база учбової практики, в тому числі виноградних насаджень 95 га, плодових садів 13 га. Відтепер випускники здобували кваліфікації: молодший агроном-плодовиноградар, молодший агроном-плодоовочівник і технік-винороб.

У вересні 1941 року технікум евакуювали у місто Астрахань, де були загублені всі архіви. Не дочекавшись закінчення війни, у 1943 році технікум гостино відкрив свої двері для студентів, які повернулися з фронту. На момент відновлення занять будинок гуртожитку і учбового господарства були зруйновані, збереглось невелике службове приміщення, саме в ньому і відновився процес навчання.

Починаючи з 1944 року технікум активно збільшує власну матеріальну базу, накопичує методичну і навчальну літературу, розбудовує територію закладу, споруджує спортмайданчики, регулярними стають щорічні туристичні походи. Було прийнято рішення про будівництво нового студентського містечка, і в 1969 році технікум отримав новий навчальний корпус та гуртожиток.

За часи існування на освітньому просторі коледж неодноразово змінював свою назву:

1924 р. – Бердянська професійна школа виноградарства і виноробства.

1930 р. – Бердянський плодово-виноградний технікум.

1944 р. – Осипенківський технікум виноградарства і виноробства.

1985 р. – Бердянський технікум виноградарства і виноробства.

1987р. – Бердянський технікум харчової промисловості.

2005 р. – ВСП «Бердянський технікум харчової промисловості Таврійської державної агротехнологічної академії».

2007 р. – ВСП «Бердянський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету».

На сьогодні – це сучасний навчальний заклад, який має 2 навчальні корпуси, майстерні, 2 спортивні зали, одна з яких обладнана тренажерами. Також, у наявності є бібліотека, читальна зала, комп’ютерні класи з вільним доступом до мережі Інтернет, оновлений педагогічний кабінет та кабінет дипломного проектування.

Коледж забезпечує усіх бажаючих студентів гуртожитком секційного типу на 440 місць, де студенти мають можливість проживати у 2-х або 3-х місних зручних кімнатах. Для студентів це домівка на найближчі 3-4 роки, тому весь педагогічний колектив намагається спільними зусиллями зробити проживання дітей якомога затишнішим.

Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України, коледж акредитовано за І рівнем акредитації, який має право на впровадження освітньої діяльності, пов’язаної з наданням вищої освіти згідно до вимог освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

Основне завдання коледжу – підготовка спеціалістів для аграрного сектору України – залишається незмінним. Базова підготовка здійснюється на базі 9 та 11 класів за такими спеціальностями:

Весь наш досвід свідчить про те, що вдале впровадження кадрової роботи можливе лише на основі підбору професіоналів, які володіють діловими та моральними якостями. Важливим є усвідомлення, що успішна реалізація стратегічних завдань реформування вищої аграрної освіти передбачає, що сучасний викладач повинен володіти ґрунтовною системою не лише професійних, а й психолого-педагогічних і методичних знань та умінь їх застосування в умовах кредитно-модульної системи організації навчально-пізнавальної діяльності студентів ВНЗ.

Викладачі коледжу широко використовують новітні сучасні інтерактивні методи навчання, проводять особистісно-орієнтовані навчальні заняття, вирішують сучасні завдання, які стоять сьогодні перед освітою України в рамках Болонського процесу, розвивають свою професійну компетентність, стаючи справжніми майстрами своєї справи. Сміливо можемо сказати, що наша гордість – педагогічний колектив.

На сьогоднішній день Відокремлений структурний підрозділ «Бердянський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету» – один з провідних навчальних закладів Міністерства аграрної політики та продовольства України. За матеріально-технічним, кадровим та методичним забезпеченням, організацією навчально-виховного процесу навчальний заклад входить до двадцяти кращих закладів Міністерства аграрної політики та продовольства України. Коледж – єдиний на всій території України навчальний заклад І-ІІ рівнів акредитації, який готує спеціалістів в галузі виноробства та харчової промисловості.

За роки існування ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ» підготував майже 30тисяч спеціалістів для системи агропромислового комплексу України та інших держав СНД. Ми пишаємося своїми випускниками, серед них — Герої України, Заслужені агрономи та винороби України, новатори виробництва, керівники підприємств, управлінь, викладачі вищих навчальних закладів.

Багатогранний аналіз накопиченого досвіду за довгі роки існування нашого навчального закладу сприятиме перспективам подальшого розвитку освітньої галузі.